Przypomnienie o składkach rocznych

Post date: Oct 18, 2011 6:56:51 PM

Przypominamy o zapłaceniu składki rocznej na Polskie Stowarzyszenie Aikido. Należy przekazać Adamowi 25 zł do końca października.