Słownik

Oto słownik ważniejszych pojęć używanych w Aikido.

Pochodzenie nazwy:

 • ai (jap. 合) – harmonia, równowaga;
 • ki (jap. 気) – duch, energia (od chińskiego qi);
 • (jap. 道) – droga, metoda, sposób, nauczanie;

Ataki:

 • shomen uchi – pionowe cięcie w głowę,
 • yokomen uchi – ukośne cięcie w bok głowy lub szyję,
 • chudan-tsuki – cios prosty w brzuch,
 • katate dori – uchwyt jedną ręką za przedramię,
 • ushiro tekubi dori – uchwyt z tyłu jedną ręką za przedramię,
 • katateryote dori lub morotedori – uchwyt dwiema rękami za przedramię,
 • ryote dori – uchwyt dwiema rękami za obydwa przedramiona,
 • ushiro ryote dori – uchwyt z tyłu dwiema rękami za obydwa przedramiona,
 • hiji dori – uchwyt dwiema rękami za łokcie,
 • kata dori – uchwyt jedną ręką za ramię,
 • ryokata dori – uchwyt dwiema rękami za obydwa ramiona,
 • ushiro ryokata dori – uchwyt z tyłu dwiema rękami za obydwa ramiona,
 • eri dori – uchwyt za kołnierz,
 • ushiro eri dori – uchwyt z tyłu za kołnierz,
 • ushiro kubi shime – uchwyt z tyłu za szyję (duszenie od tyłu),
 • mune dori – uchwyt za odzież w okolicy piersiowej (jedną lub dwiema rękami),
 • sode dori – uchwyt za rękaw.

Źródło: Wikipedia